หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

admin smmd
2021-10-28 13:22:30


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)


????สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (รหัสสาขา7349)
????สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสสาขา7350)

????สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)
           - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355)
          - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกมส์(รหัสสาขา7356)
          - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357)

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf