หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตรการศึกษา > สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)
สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)

admin smmd
2021-11-01 11:19:10

*อาจารย์ประจำสาขา

*คู่มือ

*รายละเอียดหลักสูตร

    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล